دبستان دخترانه دارالقرآن الکریم (شعبه 2) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

برنامه صبحگاه زیارت عاشورا

بهداشت

برندگان مسابقه کتاب سازی

اتاق مهارتها

اردوی دانش آموزی روز بسیج

انتخابات شورا

رتبه های علمی و ورزشی

رباتیک

اردوی باغ دارالقرآن

برگزاری مسابقه رباتیک

مسابقه رباتیک در جلسه آخر بین دانش آموزان برگزار گردید.

مشاهده مطالب قدیمی تر...