دبستان دخترانه دارالقرآن الکریم (شعبه 2) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

تیمز

اردوی مادران

قرآن آموزشگاهی

آزمون مرآت

 برترین های آزمون مرآت

ادامه مطلب...

مسابقات قرآن

برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن مرحله آموزشگاهی

ادامه مطلب...

المپیاد

ادامه مطلب...

یلدا

جشن یلدای 1397

دبستان دخترانه دارالقران

ادامه مطلب...

نوجوان

ادامه مطلب...

جشن خودکار

دارت