دبستان دخترانه دارالقرآن الکریم (شعبه 2) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

هفته کتاب و کتابخوانی

گزارش فعالیت های هفته کتاب و کتابخوانی

* برنامه های صبحگاه با موضوعات مختلف کتاب و کتابخوانی بود . ( اجرای نمایش - که در آن روش های صحیح مطالعه به نمایش گذاشته شد)

*برگزاری غرفه های مختلف در کتابخانه مدرسه( مسابقه- سرگرمی و بازی- ایستگاه مطالعه و فروش کتاب- هنری و کاردستی)

* نصب پوستر که بچه ها روی آن بهترین جمله ای که از مطاله کتاب داشتند را روی آن نوشتند .

* دانش آموزان گروهی با یکدیگر در اتاق بهشت بازی کردند.

* مسابقات ( برداشت خود را از تصاویر نوشته و زیر هر کدام نصب کردند و بهترین جمله از بین آن ها انتخاب شد ).

* در قسمت هنری کاردستی درست کردند ( اوریگامی - ...)

*فروش کتاب با 20 درصد تخفیف.

*اختصاص یک ساعت از کلاس گلستان مهر به مطالعه کتاب و خلاصه نویسی توسط دانش آموزان.

هفته کتاب و کتابخوانی

هفته کتاب و کتابخوانی

اماده سازی فضای کتابخانه و مدرسه جهت برگزاری هفته کتاب و کتابخوانی.

کتابخانه مدرسه