دبستان دخترانه دارالقرآن الکریم (شعبه 2) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

آموزش کاردستی ساخت پروانه

 

دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک پروانه ی کاغذی زیبا درست کنیم. پس یک کاغذ بردارید و با من همراه شوید.

۱٫ ابتدا یک کاغذ مربعی شکل بر می دارید و کار را از سمت سفید کاغذ شروع می کنید. کاغذ را در امتدا خطوط نشان داده شده تا می کنید و سپس آن را باز می کنید.

۲٫ هر ۴ گوشه ی مربع را به سمت مرکز تا کنید و با دست روی آن خوب فشار دهید تا جای آن باقی بماند.

۳٫ کاغذ را برگردانید و دوباره ۴ گوشه ی مربع را به سمت مرکز تا کنید.

۴٫ مدل را باز کنید. خط تاهای ایجاد شده باید شبیه به این شکل باشد.

۵٫ لبه های بیرونی را به سمت خط مرکزی تا کنید.

۶٫ هر لبه ی داخلی را از نقطه ای در مرکز گرفته و این لبه ها را به نقطه ی نشان داده شده برسانید. سپس لبه ی بالایی را به سمت پایین ببرید و خوب آن را تخت کنید.

۷٫ مدل را بچرخانید و مرحله ی ۷ را تکرار کنید.

۸٫نیمه ی بالایی را به سمت عقب تا کنید و خوب آن را تخت کنید.

۹٫ گوشه های بیرونی و جلویی را به سمت پایین تا کنید.

۱۰٫ مطابق شکل این گوشه های بیرونی را به سمت داخل تا کنید.

۱۱٫ پروانه را به نصف تا کنید.

۱۲٫ حالا لایه ی بالایی را در امتداد زاویه ی نشان داده شده به سمت عقب تا کنید.

۱۳٫ و حالا بال عقبی را در امتداد زاویه ی مشابه به عقب تا کنید.

۱۴٫ پروانه را باز کنید.

۱۵٫ حال پروانه ی شما کامل شده است.