دبستان دخترانه دارالقرآن الکریم (شعبه 2) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

امور تربیتی

زنگ احسان

تلگرام

زنگ صبحانه

ششم

برای مشاهده برنامه کلاسی و لیست اسامی

کلاس های ششم کلیک کنید

پنجم

برای مشاهده برنامه کلاسی و لیست اسامی

کلاسهای پنجم کلیک کنید

چهارم

برای مشاهده برنامه کلاسی و لیست اسامی 

کلاس های چهارم کلیک کنید

آدرس شرکت

سروش

در پیام رسان سروش با ما همراه باشید: 

   dabestan_dar2@